Hvem vi er

Praktiserende læge Kai Juul Petersen 
Speciallæge i Almen MedicinMedlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
Praktiserende læge Dorthe Licht
Speciallæge i Almen MedicinMedlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
Praktiserende læge Kirsten Zwisler
Speciallæge i Almen Medicin Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
Reservelæge 
Uddannelse læge
Medlem af:

  • Foreningen af yngre læger YL