Vaccinationer

Det er muligt at få de fleste typer af forebyggende vaccinationer på klinikken. Priserne er anført i skemaet nedenfor. Forebyggende vaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring. * Grundhonoraret er et gebyr, som betales for rådgivning og administration af vacciner. Grundhonoraret dækker alle besøg i klinikken i en periode på 2 måneder. ** Vaccinationer, hvor grundhonoraret ikke tillægges. Sygeforsikringen “Danmark” har pr. 1/1 2010 ændret reglerne for tilskud til vaccine og vaccination hos egen læge. Nu dækkes 50% af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine. Herved stilles patienterne ikke længere ringere, end hvis de havde indkøbt vaccinen på apoteket.

Vaccinationer Antal doser Varighed Priser pr. dosis
Grundhonorar* (>17 år)  kr. 150,00
Grundhonorar* (<17 år)  kr. 100,00
Difteri-stivkrampe 1 10 år kr. 295,00
Hepatitis A 2 (0 + 6-12 mdr) min. 30 år kr. 580,00
Hepatitis A (børn<16 år) 2 (0 + 6-12 mdr) min. 30 år kr. 450,00
Hepatitis B 3 (0 + 1 + 6 mdr) Livslang kr. 490,00
Hepatitis B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) Livslang kr. 400,00
Hepatitis A+B 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 35 år kr. 750,00
Hepatitis A+B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 35 år kr. 600,00
Gul feber 1 Livslang dagspris
Japansk hjernebetændelse 2( 0 + 1 md) 1 år dagspris
Tyfus 1 inj. eller 3 kapsler 3 år afhængig af valg
Kolera 2 + 1 2 år + ½ år dagspris
Rabies 3 ( dag 0 + 7 + 21) dagspris
Meningokok-meningitis (A + C + W135 + Y) 1 5 år dagspris
Centraleuropæisk hjernebetændelse, TBE 2 + 1 1 + 3 år dagspris

Pneumokok-lungebetændelse **23

Pneumokok-lungebetændelse**.13

 

1 > 6 år

kr. 425,00

 

Dagspris

Influenza**(almindelig) 1 1 år kr. 250.00
HPV ** (Gardasil, HPV type 6,11,16 og 18) 3 ( dag 0+30+90) kendes ikke dagspris